ផ្សព្វផ្សាយ​

សំបុកអាយធី គឺជាគេហទំព័រ​ដែល​បង្កើត​ឡើង ក្នុងគោល​បំណង​ដើម្បីចែករំលែក​ចំណេះដឹង និង​បទ​ពិសោធន៍ រួម​ទាំង​បច្ចេក​វិទ្យាថ្មីៗ​មួយចំនួន ទៅកាន់​មិត្តអ្នកអាន ដែលជានិស្សិត មន្ត្រី​រាជការ ឬអ្នកដែល​ពុំមាន​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះនៃអាយធីផងដែរ ក្នុងការ​ស្វែងយល់ និង​ស្វែងរក​នូវ​ដំណោះស្រាយ​លើ​បញ្ហា​នានា​ទាក់ទង​នឹង​គន្លឹះ និង​ការ​អនុវត្តន៍ នានា​។ បច្ចុប្បន្ន សំបុកអាយធី មានអត្ថបទទាក់​ទង​​នឹង គន្លឹះ និងដំណោះស្រាយបញ្ហា​កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ​ដៃ Android/iPhone – រៀនរចនា – រៀន​បង្កើត​វ៉ិបសាយ – និង​រៀន Programming ជាភាសាខ្មែររាប់រយ​​ដើម្បីជាភាពងាយស្រួល​សម្រាប់​អ្នកអាន​ខ្មែរ ងាយយល់​ និងអនុវត្តន៍តាម ។ លោកអ្នក​អាច​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ផលិតផល ឬសេវាកម្ម​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​បច្ចេក​វិទ្យា ឬ​អាយធី​ លើ​គេហ​ទំព័រ​នេះ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​អតិ​ថិជន​ឲ្យ​ស្គាល់ និង​ទិញ​ផលិតផល​ ឬ​សេវា​កម្ម​លោកអ្នក ។

ផលិផល ឬ​សេវាកម្ម​អាយធី​គួរ​ត្រូវ​បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លើ​ទំព័រ​អាយធី​ ជា​ជាង​ទំព័រ​បែប​សេរី ឬ​គ្មាន​ប្រធាន​បទ​ច្បាស់លាស់ ។

ស្ថិតិ​

ខាងក្រោមនេះ ជាស្ថិតិ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ចំនួន​អ្នក​ទស្សនា និង​អ្នក​គាំទ្រ (ត្រឹម​ខែ​មីនា ២០១៥)៖

  • ទស្សនា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ៖ ~ 10,000 នាក់, Pageview: ~ 15,000
  • ទស្សនា​ប្រចាំខែ៖ ~ 250,000 នាក់, Pageview: ~ 1,000,000
  • ចំនួន​អ្នកគាំទ្រតាម Facebook៖ 191,000+ នាក់

Google_Analytics_SOMBOK-IT-Nov_13

ផ្ទាំង​ផ្សព្វផ្សាយ

  •  ផ្ទាំង​ទំហំធំ៖ 728 X 90px – បង្ហាញ​គ្រប់​ទំព័រ ខាងលើ​បង្អស់ ក្បែរ Logo – $249/ខែ
  • ផ្ទាំង​ទំហំ​ធម្យម៖ 618 X 90px – បង្ហាញ​គ្រប់​ក្បាល​អត្ថបទ លើក​លែង​តែ​ទំព័រដើម – $150/ខែ
  • ផ្ទាំង​ទំហំ​តូច៖ 300 x 250px – បង្ហាញ​គ្រប់​ទំព័រ ប៉ែក​ខាងស្តាំ – $79/ខែ

SOMBOK-IT Web Banner

ចំពោះ​ទំហំ​ ឬ​ផ្ទាំង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​លោកអ្នក​អាច​ជ្រើស​រើស​បាន ឬ​ស្នើរ​ទីតាំង​ផ្សេងៗ​ក៏​បានដែរ ។

សំបុក​អាយធី​ផ្តល់​ជូន​លោកអ្នក​នូវ​តម្លៃ​សមរម្យ ដែល​លោកអ្នក​អាច​​ទទួល​យក​បាន ក្នុងការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បង្ហាញ​ផលិត​ផល​ថ្មី ឬ​សេវា​កម្ម​​របស់​ក្រុមហ៊ុន ឬហាង​របស់​លោកអ្នក ទៅ​ដល់​អតិថិជន (ជាពិសេសអ្នកអាយធី) ។

សូម​ទំនាក់​ទំនង​៖ 017 600 185 / 015 58 5153 ឬ info@sombokit.com ដើម្បី​សាកសួរ​តម្លៃ ឬ​ពិភាក្សា ។

4 មតិ

  1. i want to សាកសួរ​តម្លៃ knong ka tver advertisement ផ្ទាំង​ទំហំ​តូច ter mean dom lay pon man ? Please send me follow my email address : menglong889@gmail.com

  2. i want to know knong ka tver advertisement ផ្ទាំង​ទំហំ​តូច ter mean dom lay pon man ? Please send me follow my email address:vannthanitsoem@gmail.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.