អានថែមទៀត

តើ​ OS X Yosemite នឹង​មាន​អ្វី​​ថ្មី​ខ្លះ?

Yosemite ជាជំនាន់​ក្រោយ​របស់ OS X ដែល OS ថ្មី​របស់ Apple មួយ​នេះ នឹង​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ទូទៅ ដោយឥតគិត​ថ្លៃ​ ក្នុង​រយៈពេល​ប្រមាណ​ជា​ពីរ​ បី​ខែ​ទៀត ពោល​គឺ​ក្នុង​កំលុង​ខែ​កញ្ញា ២០១៤​នេះ។ …

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.