៧ គេហទំព័រ​សម្រាប់​សិក្សា​អំពី PSD to HTML/CSS

ការ​សរសេរ Website (គេហទំព័រ) មួយ​មិន​ប្រាកដ​ថា​ជា​រឿង​ពិបាក​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ថា​តើ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​ឲ្យគេហទំព័រ​នោះ​មានភាពស្រស់​ស្អាត និង​ទាក់​ទាញ ទើប​ជារឿងពិបាក។ PSD គឺ​ជាប្រភេទ​ឯកសារ (file) របស់ Adobe Photoshop ដែល​ជា​អ្នក​ជំនាញ​ទឹក​ដៃ​ខាង​ផ្នែករចនារូបភាពផ្សេងៗ ខណៈដែល​កម្មវិធីនេះ ក៏ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​រចនាគេហទំព័រ​ផងដែរ។ ខាង​ក្រោម​នេះ គឺ​ជា​គេហទំព័រ​ចំនួន ៧ សម្រាប់​សិក្សា​អំពី PSD to HTML/CSS ដែល​ត្រូវ​បាន​សម្រ៉ាំង​យក​មក​ចែក​ជូន​ប្រិយ​មិត្ត​ សំបុក​អាយធី ដើម្បី​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ស្វែង​យល់ ពីមួយ​ជំហានទៅ​មួយ​ជំហាន រហូត​សម្រេច​បាន​លទ្ធផល​ដោយ​ជោគ​ជ័យ។

1. Building a Set of Web Designs Step by Step

1

2. How to Code a Stylish Portfolio Design in HTML/CSS

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើល Demo

3. Code an Awesome Minimal Design from PSD to XHTML & CSS

3

4. Sleek Coming Soon Page Design

4

5. From PSD to CSS/HTML in Easy Steps

5

6. How to Convert a Photoshop Mockup to XHTML/CSS

6

7. Build a Sleek Portfolio Site from Scratch

7

នាឱកាស​ក្រោយៗទៀត សំបុក​អាយធី សន្យា​ថា​ នឹង​នាំ​មក​ជូន​នូវ​អត្ថ​បទ​ ដែល​ទាក់​ទង​នឹង PSD to HTML នេះ​ ជា​ភាសា​ខ្មែរ ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​អ្នក​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​យល់ និង​អនុវត្ត​តាម។ កុំភ្លេច LIKE និង SHARE 😉

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.