របៀប​ដាក់ Flash Alert នៅ​លើ​ទូរស័ព្ទ Android

នៅ​ក្នុង​ទូរស័ព្ទ iPhone លោក​អ្នក​អាច​ដាក់​ឱ្យ​មាន Flash Alert នៅ​ពេលដែល​មាន​អ្នក​ណា​តេ​មក​រក​អ្នក​ឬ​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​ដំណឹង​ផ្សេងៗ​(Notification) ដែល​ផ្តល់​ភាព​ងាយ​ស្រួល​អាច​ឲ្យ​លោកអ្នក​ដឹង​ថា​មាន​ការ​ជូន​ដំណឹង​ពី​អ្វី​មួយ ។ នៅ​ពេល​នេះ​សំបុកអាយធី​សូម​ណែនាំ​លោក​អ្នក​ពី​របៀប​ដាក់​ Flash Alert នៅ​ក្នុង​ទូរសព្ទដៃ Android។​

Flash Alerts Icon

  • ​សូម​ទាញយក​កម្មវិធី Flash Alert នៅ​ទីនេះ រូចហើយ​ដំឡើង​កម្មវិធី​នេះ​នៅ​លើ​ទូរសព្ទដៃ​របស់​អ្នក​
  • ចូល​ទៅ​កម្មវិធី​នេះ​ដែល​លោក​អ្នក​ទើប​នឹង​ដំឡើង ហើយ​អាច​ជ្រើស​រើស​ On ឬ Off ដើម្បីដំណើ​ការ Incoming Call ឬ Incoming Message
  • អ្នក​ក៏អាច​ កំណត់​ចំនួន​ដង​នៃ​ការ​លោត​ភ្លើង Flash នៅពេល​ដែល​មាន​ Incoming Message ផងដែរ​

Flash Alerts Flash Alerts1

អានថែមទៀត

មូល​ហេតុ​ដែល​លោកអ្នក​គួរ​​ប្រើ Windows Phone

Windows Phone ដែលដើរ​នៅលើ Nokia ស៊េរី​ Lumia ហាក់​ដូច​ជាមិនសូវ​ជោគជ័យ​ប៉ុន្មាន​ទេ នាមួយរយៈក្រោយ​នេះ បន្ទាប់​ពី​ទូរស័ព្ទ​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ដទៃ​ដូចជា Apple, iPhone និង Samsung, LG ជាដើម …

4 មតិ

  1. ងាយ​ស្រួល​មែន​ទែន!!​អរគុណច្រើន!

  2. My phone model I mobile style Q5 4.0.4 why i can not use flash ? pls answer Thanks you

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.