គន្លឹះ​មេរៀន PHP ​ទាំង ២២ ល្អ​បំផុត​សម្រាប់ Developer

PHP គឺជា​ភាសា Programming  ដែល​គេ​និយម​ប្រើ​ជាងគេ​មួយ សម្រាប់​បង្កើត​គេហទំព័រ ។ ប្រសិន​បើ​លោកអ្នក​បាននឹង​កំពុង​សិក្សា ឬចង់​ស្វែង​យល់​ពី​ការ​ប្រើប្រាស់​នានា លោកអ្នក​អាច​ចូល​ទៅកាន់គេហទំព័រ​ដើម​ PHP manual​ ។ PHP អាច​ជួយ​លោកអ្នក​ឲ្យ​បង្កើត​គេហទំព័រ ដែល​អាច​កែប្រែ​បាន​ដោយ​សេរីជាមួយ​នឹង Functions ដែល​មានសម្រាប់ ។

ខាងក្រោម​នេះ ជាគន្លឹះ​មេរៀន​ទាក់​ទង​នឹង​ការ​បង្កើត និង​ប្រើប្រាស់​ ដែល​សំបុកអាយធី បានដក​ស្រង់​ចេញ​មកពី​គេហទំព័រ និង​ប្លក់​ល្អៗ ៖

១. បង្កើត Instagram Filters ជាមួយ PHP

latte coffe

២. បង្ហាញ Tweets ដែល​លោកអ្នក​ចូលចិត្ត ដោយ​ប្រើ PHP និង jQuery

2.Display-your-Favorite-Tweets-using-PHP-and-jQuery

៣. Sponsor Flip Wall ជាមួយ jQuery & CSS

3.instagram-page-flip-magazine-jquery-php

៤. គន្លឹះ​ងាយៗ ក្នុងការបង្កើត Form ដោយប្រើ FuelPHP

4.easy-form-generation-using-fuelphp

៥. AJAX Contact Form

5.AJAX-Contact-Form

៦. UCM Plugin: POP3/IMAP Email Ticket System

6.POP3-IMAP-Email-Ticket-System

៧. របៀប​តំរៀប​រូបថត​ជាមួយ PHP, jQuery និង CSS3

7.jquery-php-css3-photobooth

៨. របៀប​ប្រើ PHP Login, ការគ្រប់គ្រង User និង សុវត្ថិភាព​ទំព័រ

8.PHP-Login-User-Management

៩. របៀប​គ្រប់គ្រង​ឯកសារ​ដ៏​សាមញ្ញ

9.Simple-Document-Mananger

១០. Client Photo Studio – ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​រូបថត

10.Client-Photo-Studio-Photography-CMS

១១. Solid PHP User Management System

11.Solid-PHP-User-Management-System

១២. Lite Invoicing System

12.Lite-Invoicing-System

១៣. Freelance Manager

13.Freelance-Manager

១៤. ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​មាតិកា Gecko

14.Cms-Gecko

១៥. ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​មាតិកា វីដេអូ Youtube – VidPlanet

15.Vidplanet-Youtube-Video-Cms1

១៦. ក្តារ​ត្រួត​ពិនិត្យ​សកម្ម​ភាព Activity Board

16.Activity-Board-Activity-Manager

១៧. ​ប្រព័ន្ធ​បកប្រែ​គេហទំព័រYou Translate! 

17.You-Translate-Website-Translation-System

១៨. CodeIgniter ACL User Management

18.CodeIgniter-ACL-User-Management

១៩. Pro Invoice Maker

19.Pro-Invoice-Maker

២០. Tycoon CRM

20.Tycoon-CRM

២១. PHP Login & User Management

21.PHP-Login-User-Management1

២២. Project Management Application PHP & AJAX

22.Project-Management-Application-PHP-AJAX

អានថែមទៀត

បទបង្ហាញ​របស់​សំបុកអាយធី នៅ​បាខេម​សៀមរាប​ ២០១៣

ថ្ងៃនេះសំបុកអាយធី បាននឹងកំពុងចូលរួម​កម្មវិធីបាខេម នៅឯខេត្តសៀមរាប ដើម្បីទទួលយក និងចែករំលែកចំណេះដឹងនានា ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យា ឬចំណេះដឹងទូទៅ ជាដើម។ អ្នកចូលរួម និងវាគ្មិនយ៉ាង​ច្រើនកុះករ មកពីខេត្តនានា នៃប្រទេសកម្ពុជា ដែលធ្វើឲ្យចំនួនបន្ទប់សម្រាប់​ធ្វើបទបង្ហាញ មានមនុស្សចូលទស្សនា ស្ទើរពេញបន្ទប់ …

2 មតិ

  1. Thx for sharing 😀

  2. Thanks you

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.