រៀនកែរូបភាពតាម Befunky.com(Online)

ថ្ងៃនេះហេបភីហ្វូតូស្សបមិនបានបង្ហាញពីគន្លឹះនៃការប្រើប្រាប់ Photoshop ឡើយ តែចង់បង្ហាញមិត្តអ្នកអានទាំងអស់គ្នាឲ្យ​ស្គាល់
​គេហទំព័រមួយដែលអនុញ្ញាត​ឲ្យមិត្តអ្នកអានអាចកែច្នៃរួបភាពតាមចិត្តទោះមិត្តអ្នកអានពុំមានជំនាញខាងកែប្រែរូបភាពក៏ដោយ នោះគឺគេហទំព័រbefunky.com  ដែលផ្តល់ឲ្យមិត្តអ្នកអានអាចកែប្រែរួបភាពតាមរយៈកម្មវិធី រុករកអ៊ីនធើណេត( Internet Browser) ផ្ទាល់តែម្តង។

ជាដំបូងមិត្តអ្នកអានសូមចូលទៅកាន់ http://www.befunky.com/ រួចចុចលើប៉ូតុង Get Started

 

ដើម្បីបន្តកិច្ចការ អ្នកត្រូវលើប៉ូតុង Upload ដើម្បីធ្វើការផ្ទុករូបឡើង បន្ទាប់ជ្រើសរើសរួបភាពរបស់អ្នក រួចចុចប៉ូតុង Open ដើម្បីបញ្ចូលរូបចូលគេហទំព័រ Befunky.com

បន្ទាប់មកវានឹងចេញផ្ទាំងមួយវាបង្ហាញចំនុចទាំង៦នៃ Tools ដែលអនុញ្ញាតិឲ្យអ្នកប្រើ៖


ខ្ញុំសូមបង្ហាញតែចំនុចទី ១ ទី ២ និងទី៦ប្រាប់មិត្តទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ ចំពោះចំនុច ៣ផ្សេងសូមអ្នកស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯង។

ចំនុចទី១៖ ការកែប្រែភាពចាំង(Contrast) និង ភាពភ្លឺ(Brightness)
ដើម្បីចូលទៅកាន់ Tools Brightness and Contrast សូមចុចលើប៉ូតុង Brightness/Contrast។ ដោយរូបនេះរាងងងឹតបន្តិចដូច្នេះ ខ្ញុំត្រូវកែតម្រូវ Brightness 12 និង Contrast 33 ដើម្បីឲ្យវាមានភាពភ្លឺស្អាតជាងមុន រួចចុច Apply ដើម្បីកែប្រែ។

*ចំណាំ៖ បើចង់ផ្លាស់ប្តូរចំនុចណាមួយដែលអ្នកចង់ចូល សូមចុចលើប៉ូតុង Create រួចរើសយកចំនុចណាមួយដែលចង់ចូល។

 ចំនុចទី២៖ ការដាក់ Photo Effect
ដោយខ្ញុំចង់ឲ្យរួបនេះ មានសភាពព្រៀលបន្តិចដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចុចលើ Feature Effect រួចយក Effect មួយដែលខាងក្រោមគេស្ថិតនៅខាងស្តាំ
រួចខ្ញុំធ្វើការកែតម្រូវលើ Amount និង Blur Amount រួចចុចលើប៉ូតុង Apply ជាការស្រេច។ (ចុចDiscard ប្រសិនជាអ្នកបដិសេធ Effect នេះ)

*ចំណាំ៖ ចំពោះ Effect ខ្លះដែលគេដាក់ថា Premium Effect គឺតម្រូវឲ្យអ្នកចុះឈ្មោះដើម្បីទិញវា បើអ្នកប្រើសេវាឥតគិតថ្លៃ សូមកុំជ្រើសយកវា។

ចំនុចទី៦៖ ការដាក់អក្សរ
មុននឹងបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្ញុំនៅលើ befunky.com ខ្ញុំចង់ការអក្សរមួយជួរនៅលើរូបភាពរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំត្រូវចុចលើពាក្យ Create -> Add Text វានឹងចេញផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម ដើម្បីដាក់អក្សរអក្សរខ្ញុំត្រូវចាប់ទាញ Style អក្សរមួយពីប្រអប់ខាងឆ្វេងរូចធ្វើការកែតម្រូវ។

ក្រោយពីបញ្ចប់ការវាយអក្សរ ជាពេលដែលយើងរក្សាកិច្ចការរបស់យើង សូមចុចលើពាក្យថា Save  -> To Computer (សម្រាប់ផ្ទុក់លើ HDD របស់អ្នក) រួចកំណត់ទំហំជ្រើសពាក្យថា Save ជាការស្រេច។
បន្ថែម៖ ចំណែកឯការរក្សាទុកទៅក្នុង Facebook Albums អ្នកគ្រាន់តែជ្រើសយក Save -> To Facebook Album -> ចុចលើប៉ូតុង Connect to Facebook វានឹងធ្វើការភ្ជាប់ទៅគណនី Facebook របស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ (អ្នកត្រូវតែ Log-in Facebookរបស់អ្នកជាមុនសិន)

 

 

សូមប្រើគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើការរចនារូបភាពរបស់អ្នក។ ពី happyphotoshop ^^ប្រភព៖ HappyPhotoshop

2 មតិ

  1. loy nas, I really like it. 😀

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.