របៀបកំណត់អក្សរនៅ​ចំកណ្តាល​ជាមួយ CSS

CSS គឺជាភាសាដែល​ប្រើសម្រាប់ជំនួ​យ​ដល់ការ​រចនាគេហទំព័រ ឬប្កុកឲ្យកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាត និងទាក់ទាញអ្នកទស្សនា។ អត្ថបទនេះ សំបុកអាយធី សូមលើកយក​ការដាក់ Style ទៅលើអក្សរ ឲ្យចំកណ្តាលប្រអប់ មកបង្ហាញ។

———

ជាទូទៅអ្នកអាចកំណត់អក្សរឲ្យចំកណ្តាល (ប្រអប់) ដូចរូបខាងក្រោម៖

 

 

 

 

 

div.container {
 width: 100px;
 height: 100px;
 background: #666;
 color: #fff;
 text-align: center;
 line-height: 100px; /* where the magic happens */
}

ដើម្បីដាក់អក្សរឲ្យចំកណ្តាល​ប្រអប់នេះ បានលោកអ្នកគ្រាន់តែបន្ថែម៖នោះលោកអ្នក​នឹងទទួលបានដូចរូបខាងក្រោម ដោយគ្រាន់តែកំណត់ Value នៃ Property "line-height" ឲ្យដូចនឹង value នៃ Property "height" គឺជាការស្រេច។

 

 

 

 

 

 

គន្លឹះងាយៗ និងស្រួលយល់ពីសំបុកអាយធី។

3 មតិ

 1. សុំ​សួរ​មួយ​ថា ​ខ្ញុំ​ចង់​បាន​កូដ text box ដែល​មាន​គែម​មូល ​និង​មួយ​ទៀត​ text box ដែល​មាន​ពណ៌​ផ្ទៃ ពណ៌​អក្សរ ពណ៌​ស៊ុម និង​មាន scroll ? សូម​ជួយ​បង្ហាញ​ផ្លូវ​ផង 😀
  សំបុក​អាយធី★* 。 • ˚ ˚ ˛ ˚ ˛ •
  ° 。 ° ˛˚˛ * _Π_____*。*˚
  ˚ ˛ •˛•˚ */______/~\。˚ ˚ ˛
  ˚ ˛ •˛• ˚ | 田田 |門|

 2. អរគុណ​ទុក​ជា​មុន!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.