របៀប​បង្កើត​ចលនាតាមការ​គូស​ ជាមួយ Adobe Flash

បន្ថែមថ្មីទៀតហើយ ជាមួយសំបុកអាយធីនូវអត្ថបទបែបអនុវត្តន៍ដោយប្រើប្រាស់ Adobe Flash ។ ការបង្ហាញជូនថ្មីនេះ សំបុកអាយធី សូមបង្ហាញពីការបង្កើតចលនាតាមការគូសវាសរបស់អ្នក ដូចជាការប្រើប្រាស់ Pen Tool ជាដើម។

———————————

ជាដំបូង សូមបង្កើត ប្រអប់ពណ៌ (ប្រើ Rectangle Tool) រួចបម្លែង Object (ប្រអប់) នោះទៅជា Symbol ដោយចុចលើ F8 ឬចុច Mouse ស្តាំ => Convert to Symbol …

បន្ទាប់មក សូម Add Classic Motion Guide ដោយចុច Mouse ស្តាំ => Add Classic Motion Guide

រួចកំណត់ Timeline

បន្ទាប់មក សូមឈរលើ Guide Layer រួចទាញយក Pen Tool មកគូសវាស តាមតម្រូវការរបស់អ្នក ហើយសូមបង្កើត Classic Tween ដោយឈរលើ Layer 1 វិញ សូមមើលរូប

សូមទាញយកគម្រូ animation-with-drawing_1

អានថែមទៀត

របៀបលុប Malware ចេញពី WordPress Site

ដើម្បីបង្ការ និងបញ្ចៀស​ឲ្យបាន​នូវការវាយប្រហារ មកលើគេហទំព័រ​ ឬប្លក់​របស​លោកអ្នក មានច្រើនវិធី និងមិនជាពិបាកណាស់ណាទេ ។ លោកអ្នក​គ្រាន់តែ​ដឹង​ឲ្យបាន​ច្បាស់ នូវគន្លឹះសុវត្ថិភាព និងចន្លោះប្រហោង​មួយចំនួន ដែលលោកអ្នក​ត្រូវមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន តែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​ធ្វេស​ប្រហែស នឹង​បញ្ហា​នេះ គេហទំព័រ …

3 មតិ

  1. មេរៀនបន្ត…សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមជាមួយ Adobe Flash!

  2. អ្នកអាចបង្ហាញជាvideosផងបានទេ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.