វីដេអូ៖ របៀបដាក់ព្រិលក្នុង​វ៉ិបសាយ WordPress

ដោយសារនេះជារដូវកាលធ្លាក់ព្រិល (នៅបរទេស) ហើយអ្នកប្រើ WordPress Blog ភាគច្រើនតែងតែដាក់នូវស្ទីលនេះ រាល់ឆ្នាំ (អបអរឆ្នាំថ្មី)។ សំបុកអាយធី ក៏ដូចគ្នាដែរ សូមដាក់ព្រិល រហូតដល់ដាច់ឆ្នាំនេះ ហើយ ក៏សូំបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀប ដាក់ដូចគ្នា (សម្រាប់វ៉ិបសាយ WordPress)។ សូមមើលតាមវីដេអូងាយៗ ដូចខាងក្រោម៖

អានថែមទៀត

រចនា​ទំព័រ​រកមិនឃើញ (404) របស់អ្នក​ឲ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ

នៅពេល​ដែល​អ្នក​លុប​ប្រកាស ឬ​ការស្វែងរក​ណាមួយ​មិនត្រូវបាន​បង្ហាញ​នោះ អ្នក​ទស្សនា​នឹងទទួលបាន “404 Error” ឬ “Page not Found” ឬ “Page cannot be displayed” ។ វាអាចនឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​អារម្មណ៍​របស់ពួកគេ។ …

10 មតិ

  1. អីយ៉ា នៅចាំអីទៀត សំរុកចូល

  2. ចំនែក blog វិញគេដាក់ម៉េចទៅ ? 🙁

  3. Seng Samrith add a html/javascript widget and input these code

  4. បើមិនមានplugin​​ដាក់បានដែរទេបង?

  5. អរគុណណាស់បាទសំបុកអាយធី

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.