អត្ថបទថ្មីៗ

September, 2016

January, 2016

September, 2015

  • 18 September

    Update iOS 9 របៀបណាឲ្យដើរលឿនដូចគេ?

    ios-9-features-overview

    នាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ ក្រុមហ៊ុន Apple ទើបបានបញ្ចេញ​កំណែប្រែជំនាន់ថ្មី​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS ដែលជាជំនាន់ក្រោយគេ iOS 9 ។ យ៉ាងណាមិញ​នៅតែមាន​មន្ទិល​មួយចំនួន …

    អានបន្ត »